Covid-19 Küresel Salgın Dönemindeki Faaliyetler

Uzaktan Eğitim Planlamaları

Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve düşünceler

2011 yılında kurulan İstanbul Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koronavirüs salgını ülkemizde ilk belirtilerini gösterdiği andan itibaren, mevcut uygulamalarını tüm eğitim içeriklerine uyarlamak üzere planlama ve hazırlıklarını başlatmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gerekli izinlerin de verilmesi ile hali hazırda yürütülmekte olan uzaktan eğitim derslerine ek olarak üniversite bünyesinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere 1816 ders, öğretim yönetim sistemi platformuna aktarılmıştır. UZEM bünyesinde E-eğitmen eğitimleri kapsamında verdiğimiz eğitimler ile öğretim üyelerimiz sürece kolayca adapte olmuş ve derslerimiz 16 Mart 2020 tarihinde senkron olarak yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca öğrenciler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca her gün  canlı sanal sınıf odaları açılmış ve sürece yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. Öğretim faaliyetlerinin sorunsuz yürütülmesi amacıyla Arel Üniversitesi teknolojik altyapı yatırımlarını genişleterek alternatifli sistemler üzerinden uzaktan eğitim sürecini öğrencilerin hizmetine sunmuştur. Öğretim yönetim sistemi cluster yapısı üzerinden 4 ayrı sunucuya dağıtılmıştır. Canlı dersler için kullanılan Adobe Connect ve BigBlueButton yazılımları ise 15 ayrı sunucu üzerinden kesintisiz hizmet vermektedir. Sistem altyapısı, olabilecek en ağır stres testlerine tabi tutulmuş ve en ufak bir yavaşlama dahi olmadan sürekli çalışmaya devam etmiştir.

Öğretim Yönetim Sistemi üzerinde her bir ders için olması gereken içerik ve kaynaklar bölüm koordinatörleri tarafından haftalık olarak kontrol edilmiş ve ilgili birimlere raporlanarak etkili ders içerikleri oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılmıştır. Oluşturulan içeriklerin anlatımı canlı dersler ile öğrencilere senkron olarak aktarılmıştır. Yapılan bütün canlı dersler kayıt altına alınmış ve öğrencilere sonradan izleme imkanı verilmiştir. Karantina nedeniyle internet erişimi olmayan bir öğrencimize aldığı derslerin içerikleri ve videolar bir USB belleğe aktarılarak kargo ile gönderilmiştir.

Öğretim yönetim sistemi üzerinde toplamda 7791 öğrenciye 01.05.2020 tarihine kadar toplamda 11.864 adet senkron canlı ders yapılmıştır.

Dünya çapında salgın dolayısıyla yaşanan bu zor günlerde ulusal ölçekte alınan kararlara idari ve akademik anlamda hızla uyum sağlayan üniversitemiz, süreci başarıyla yönetmeyi başarmıştır.

Üniversitemizin 2020-2021 öğretim yılı için planlamasında bulunan karma  eğitim modeli (flipped learning) etkili bir öğretim modelidir. Online eğitim ile örgün eğitimin harmanlandığı bir eğitim sistemi, hem öğrenci başarısını artırılmış öğrenme teknikleri ve zaman ile mekandan bağımsız etkileşim ile  arttıracak hem de 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaşandığı gibi acil durumlar için üniversite eğitiminin sürece hızla tüm sistemi adapte etmeye devam etmemizi sağlayacaktır. Bu anlamda İstanbul Arel Üniversitesi teknolojik ve donanımsal altyapısını uzaktan eğitim uygulamaları için her yıl artırarak, tüm öğrencilerimizin gerek dersler gerekse etkinlikleri için online ortamda diğer öğrenciler, akademik ve idari üyeler ile buluşmasını sağlamaya devam edecektir. Bu bağlamda, Temmuz 2019 yılında düzenlenen e-eğitmen sertifika programının devamı yapılarak sertifika almayan eğitimcilerimizin bu alanda eğitim almaları sağlanacaktır. Ayrıca lms ile entegre edilebilen ders kitapları ile ilgili çalışma yapılması da planlarımız arasındadır. Örgün eğitimde uzaktan verilen ders sayısının ve çeşidinin artırılması, dijital etkinliklerin yaygınlaştırılacağı bir eğitim çalışması planlarımız arasındadır. artırılması, Online eğitim sürecinde yenilikçi içerik geliştirme metotları kullanılarak ders materyallerini daha ilgi çekici hale getirecek uygulamalar, online eğitime öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin daha yüksek motivasyonla katılmalarını sağlayacaktır. Uygulamalı dersler için ise sanal gerçeklik çözümleri üzerinde incelemeler yapılmakta ve augmented learning tipindeki alternatifler değerlendirilmektedir.

 

.

Uzaktan Eğitim Planlamaları

Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve düşünceler

2011 yılında kurulan İstanbul Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koronavirüs salgını ülkemizde ilk belirtilerini gösterdiği andan itibaren, mevcut uygulamalarını tüm eğitim içeriklerine uyarlamak üzere planlama ve hazırlıklarını başlatmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından gerekli izinlerin de verilmesi ile hali hazırda yürütülmekte olan uzaktan eğitim derslerine ek olarak üniversite bünyesinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere 1816 ders, öğretim yönetim sistemi platformuna aktarılmıştır. UZEM bünyesinde E-eğitmen eğitimleri kapsamında verdiğimiz eğitimler ile öğretim üyelerimiz sürece kolayca adapte olmuş ve derslerimiz 16 Mart 2020 tarihinde senkron olarak yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca öğrenciler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca her gün  canlı sanal sınıf odaları açılmış ve sürece yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. Öğretim faaliyetlerinin sorunsuz yürütülmesi amacıyla Arel Üniversitesi teknolojik altyapı yatırımlarını genişleterek alternatifli sistemler üzerinden uzaktan eğitim sürecini öğrencilerin hizmetine sunmuştur. Öğretim yönetim sistemi cluster yapısı üzerinden 4 ayrı sunucuya dağıtılmıştır. Canlı dersler için kullanılan Adobe Connect ve BigBlueButton yazılımları ise 15 ayrı sunucu üzerinden kesintisiz hizmet vermektedir. Sistem altyapısı, olabilecek en ağır stres testlerine tabi tutulmuş ve en ufak bir yavaşlama dahi olmadan sürekli çalışmaya devam etmiştir.

Öğretim Yönetim Sistemi üzerinde her bir ders için olması gereken içerik ve kaynaklar bölüm koordinatörleri tarafından haftalık olarak kontrol edilmiş ve ilgili birimlere raporlanarak etkili ders içerikleri oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılmıştır. Oluşturulan içeriklerin anlatımı canlı dersler ile öğrencilere senkron olarak aktarılmıştır. Yapılan bütün canlı dersler kayıt altına alınmış ve öğrencilere sonradan izleme imkanı verilmiştir. Karantina nedeniyle internet erişimi olmayan bir öğrencimize aldığı derslerin içerikleri ve videolar bir USB belleğe aktarılarak kargo ile gönderilmiştir.

Öğretim yönetim sistemi üzerinde toplamda 7791 öğrenciye 01.05.2020 tarihine kadar toplamda 11.864 adet senkron canlı ders yapılmıştır.

Dünya çapında salgın dolayısıyla yaşanan bu zor günlerde ulusal ölçekte alınan kararlara idari ve akademik anlamda hızla uyum sağlayan üniversitemiz, süreci başarıyla yönetmeyi başarmıştır.

Üniversitemizin 2020-2021 öğretim yılı için planlamasında bulunan karma  eğitim modeli (flipped learning) etkili bir öğretim modelidir. Online eğitim ile örgün eğitimin harmanlandığı bir eğitim sistemi, hem öğrenci başarısını artırılmış öğrenme teknikleri ve zaman ile mekandan bağımsız etkileşim ile  arttıracak hem de 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaşandığı gibi acil durumlar için üniversite eğitiminin sürece hızla tüm sistemi adapte etmeye devam etmemizi sağlayacaktır. Bu anlamda İstanbul Arel Üniversitesi teknolojik ve donanımsal altyapısını uzaktan eğitim uygulamaları için her yıl artırarak, tüm öğrencilerimizin gerek dersler gerekse etkinlikleri için online ortamda diğer öğrenciler, akademik ve idari üyeler ile buluşmasını sağlamaya devam edecektir. Bu bağlamda, Temmuz 2019 yılında düzenlenen e-eğitmen sertifika programının devamı yapılarak sertifika almayan eğitimcilerimizin bu alanda eğitim almaları sağlanacaktır. Ayrıca lms ile entegre edilebilen ders kitapları ile ilgili çalışma yapılması da planlarımız arasındadır. Örgün eğitimde uzaktan verilen ders sayısının ve çeşidinin artırılması, dijital etkinliklerin yaygınlaştırılacağı bir eğitim çalışması planlarımız arasındadır. artırılması, Online eğitim sürecinde yenilikçi içerik geliştirme metotları kullanılarak ders materyallerini daha ilgi çekici hale getirecek uygulamalar, online eğitime öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin daha yüksek motivasyonla katılmalarını sağlayacaktır. Uygulamalı dersler için ise sanal gerçeklik çözümleri üzerinde incelemeler yapılmakta ve augmented learning tipindeki alternatifler değerlendirilmektedir.

 

.